Рішення для ВНЗ на базі Microsoft Dynamics CRM 2013 - є найбільш оптимальним варіантом автоматизації освітніх процесів у навчальному закладі. Це обумовлюється тим, що Microsoft Dynamics CRM це потужний інструмент для керування взаєминами з суб'єктами процесу та великі можливості для реалізації бізнес-завдань різного рівня.

Завдання, які вирішує ВНЗ не обмежуються одним освітнім процесом . Ведеться постійна робота з абітурієнтами для їх інформування та залучення, проводиться аналіз та  ведеться статистика зарахувань . Весь період навчання відбувається постійна взаємодія студентів з викладацьким складом та адміністрацією ВНЗ, а після закінчення - контакти з випускниками , спільні проекти, роботи, зустрічі, обмін досвідом. Окрім цього - відносини зі спонсорами, потенційними роботодавцями, замовниками, працевлаштування студентів - є об'ємним та важливим завданням для адміністрації навчального закладу.

Автоматизувати весь цей комплекс завдань, зберігаючи логічний зв'язок даних, які в процесі проходження по всьому технологічному циклу навчання мають змінювати свої статуси, параметри (наприклад: абітурієнт - студент- випускник; зміна груп, програми навчання та т.п.), дозволяють можливості  Microsoft Dynamics CRM.

 

Впровадження рішення дозволить:

1 . Модуль « Абітурієнт» формує та реалізує наступні завдання:

 • База потенційних абітурієнтів - зустрічі в школах , дні відкритих дверей і т.п.
 • Формування плану набору абітурієнтів за спеціальностями та формами навчання .
 • Формування переліку вступних випробувань
 • Формування порядку зарахування .
 • Формування особової справи абітурієнта.
 • Формування необхідного переліку документів абітурієнта для вступу.
 • Інформація про хід прийому документів.
 • Проведення вступних випробувань та зарахування :
 • Формування рейтингів та списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування ;
 • Формування наказів про зарахування.
 • Розподіл абітурієнтів по групах.
 • Формування і друк статистичних , аналітичних і облікових звітних  форм.

 

2 . Модуль «Планування навчального процесу» реалізує всі завдання навчального процесу та складається з таких головних розділів:

 • Формування всіх видів навчальних планів.
 • Формування навантаження викладачів.
 • Створення та керування графіками навчальних процесів.
 • Створення штатного розкладу кафедр, університету.
 • Ведення документів підсумкового контролю.
 • Формування відомостей по періодах навчання.
 • Створення та ведення електронних журналів.

 

3 .У модулі « Керування контингентом »  реалізовуються завдання взаємодії зі студентами, аспірантами, викладачами.

 • Зберігання та обробка відомостей про контингент студентів вузу.
 • Контроль руху контингенту студентів.
 • Ведення залікових книжок студентів.
 • Облік успішності та відвідуваності.
 • Звітів про склад та рухах контингенту;
 • Формування довідок для студентів.
 • Нарахування стипендій.
 • Керування практиками.
 • Формування зведених відомостей, навчальних карток студентів та додатків до дипломів
 • Формування та виведення на друк документів про закінчення навчального закладу.
 • Облік виданих документів державного зразка.
 • Ведення відомостей про військовий облік фізичних осіб.
 • Керування працевлаштуванням випускників.
 • Формування статистичної звітності за напрямками працевлаштування.
 • Формування та друк статистичних , аналітичних і облікових звітних

форм .

 

4 . Модуль «Керування документами»

 • Формування наказів та розпоряджень, створення шаблонів для автоматичного

заповнення.

 • Керування роботою з документами: затвердження, узгодження, редагування,

контроль інформування та прийняття до виконання.

 • Можливість створення шаблонів та нових типів наказів, зміни існуючих.
 • Гнучка настройка вихідних друкованих форм документів.
 • Використання для зберігання та роботи з документами додатка MS SharePoint.

 

5 . Керування правами користування даними.

У Microsoft Dynamics CRM організована багаторівнева та гнучка система керування доступом до даних на основі ролей безпеки. Для доступу до системи кожному користувачеві в організації Microsoft Dynamics CRM призначається мінімум одна роль безпеки.

6 . Структура даних

Для коректного виконання всіх завдань, в системі створюється структурована база даних, яка будується відповідно до логічних та ієрархічних взаємозв'язків, що дозволяють сегментувати, фільтрувати, корелювати необхідні дані для виконання завдань.

 • База нормативних документів.
 • База абітурієнтів.
 • База студентів.
 • База викладачів .
 • База аспірантів.
 • База випускників.
 • Допоміжні довідники та каталоги.
Scroll Up